Terapia

Uvažujete o začatí kognitívno-behaviorálnej terapie? Zostavili sme kompletnú príručku, ktorá pokrýva všetky aspekty CBT.